3655
தமிழகத்தில் 5 ஆயிரத்து 583 பள்ளிக் கட்டிடங்கள் சேதமடைந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளதாகவும், 100 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு சேதமடைந்த கட்டிடங்கள் அகற்றப்பட உள்ளதாகவும் தமிழ்நாடு அரசு உயர்நீதிம...BIG STORY