5056
முதலாம் ஆண்டு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு சனிக்கிழமை வகுப்பு முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு சனிக்கிழமை கட்டாயம் வகுப்புகள் நடத்த வேண்டும்:கல்லூரி கல்வி இயக்குனர் உத்தரவு 2022-2023 கல்வியாண்டில் மாணவர் சேர...BIG STORY