1454
இராமநாதபுரத்தில் பருவ மழை வேண்டி சாக்கு உடை தரித்து பக்தர்கள் வழிபாடு செய்தனர். கமுதி அடுத்த செங்கப்படை கிராமத்தில் இயற்கை சீற்றங்களிலிருந்து காத்திடவும், பருவ மழை வேண்டியும் ஆண்கள் சாக்கு உடை அணி...BIG STORY