14253
நடிகர் விஜயை சுற்றி மிகவும் டேஞ்சரான ஒரு விஷயம் நடந்து கொண்டிருப்பதாக அவரது தந்தை எஸ்ஏசி கூறியுள்ளார். மேலும் நடிகர் விஜயுடன் சில கிரிமினல்கள் இருப்பதாகவும் அவர்களால் விஜய்க்கு ஆபத்து நேரிடலாம் எனவ...