266
சர்வதேச விண்வெளி மையத்துக்கு உணவு உள்ளிட்ட பொருள்களுடன் விண்கலம் ஒன்றை ரஷ்யா செலுத்தியுள்ளது. விண்ணில் அமெரிக்கா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட நாடுகள் இணைந்து ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் வீர...