1314
உக்ரைன் படைகளின் தொடர் தாக்குதலால், ரஷ்ய கட்டுப்பாட்டிலுள்ள 4 உக்ரைனிய மாகாணங்களை நிர்வகிப்பது, மிகவும் சவாலாக உள்ளதாக, அதிபர் புடின் தெரிவித்துள்ளார். புடின் இவ்வாறு வெளிப்படையாகத் தெரிவிப்பது, உ...BIG STORY