1170
துருக்கி நிலநடுக்கத்தில், 152 ஆண்டுப் பழமையான ரோமன் கத்தோலிக்க தேவாலயம் கடுமையாக சேதமடைந்தது. இஸ்கெண்டருன் மாவட்டத்தில் உள்ள அந்த தேவாலயத்தின் கட்டிடம், கடந்த பிப்ரவரி 6ம் தேதி ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்...BIG STORY