3381
லடாக் எல்லையில் போரும் இல்லை, அமைதியும் இல்லை என்ற நிலை நிலவுவதாக இந்திய விமானப்படை தளபதி Bhadauria தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர், நாட்டின் வடக்கு எல்லையில் நிலைமை சுமூகம...

1019
விமானப்படையில் உள்ள பணியிடங்கள் தொடர்பான தகவல்களை வழங்கக் கூடிய, புதிய செயலியை இந்திய விமானப்படைத் தளபதி பதாரியா அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் அடிப்படையில், MY IAF எனப்படு...

3599
எந்த விலை கொடுத்தும் நாட்டின் இறையாண்மையை பாதுகாப்போம் என்பதையே, கால்வன் பள்ளத்தாக்கில் இந்திய வீரர்களின் வீரம்செறிந்த நடவடிக்கை காட்டுவதாக, விமானப் படை தளபதி ஆர்.கே.எஸ்.பதாரியா கூறியுள்ளார். இந்தி...BIG STORY