3059
சிதம்பரம் அரசு ராஜா முத்தையா மருத்துவக்கல்லூரி, ராணி மெய்யம்மை நர்சிங் கல்லூரி, ராஜா முத்தையா பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் புதிய கல்வி கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளது. தமிழக சுகாதாரத்துறை வெளியிட...

3546
சிதம்பரம் இராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரி, சுகாதாரத்துறையின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக, தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், இராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரி ஆகியவற...