1690
வருகிற 18 ஆம் தேதி 14 மணி நேரம் ஆர்டிஜிஎஸ் ( RTGS) முறையில் பண பரிவர்த்தனை செய்ய முடியாது என்று ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது. தொழில்நுட்ப ரீதியில் மேம்படுத்துவதற்கான பணிகள் நடைபெறும் என்பதால், ஞா...

3786
மின்னணு முறையில் பெருந்தொகைப் பணப் பரிமாற்றம் செய்வதற்கான RTGS வசதி  இன்று முதல் ஆண்டு முழுவதும் 24 மணி நேரமும் செயல்பட உள்ளது. வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்து மற்றொரு கணக்குக்குப் பெருந்தொகையை ...

5510
மின்னணு முறையில் பெருந்தொகைப் பணப் பரிமாற்றம் செய்வதற்கான RTGS வசதி திங்கட்கிழமை முதல் ஆண்டு முழுவதும் 24 மணி நேரமும் செயல்பட உள்ளது. வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்து மற்றொரு கணக்குக்குப் பெருந்தொகையை ...

3409
நாட்டின் ஜிடிபி நடப்பு நிதியாண்டில் 9.5 சதவீதம் அளவிற்கு சரியும் என ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார். ஆர்டிஜிஎஸ் பணப்பரிவர்த்தனை முறை வரும் டிசம்பர் முதல் 24 மணி நேரமும் செயல்பாட்டில் இருக்கும...BIG STORY