2767
சென்னை ஆர்.ஏ.புரத்தில் ஆக்கிரமிப்பு கட்டிடங்களை அகற்றும் பணிகளுக்கு தடைவிதிக்கப் போவதில்லை என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. ஆர்.ஏ. புரத்தில் வீடுகளை அகற்றுவதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு உச்சநீத...