656
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில் இடிமின்னல் பாதிப்புகளில் இருந்து பாதுகாத்துக்கொள்வது அவசியம். அதற்கான முன் எச்சரிக்கைகள் பற்றிய தொகுப்பை காணலாம். காற்றில் உள்ள மூலக்கூறுகளுடன் மழை மேகங்கள் ஒன்...