1259
இந்தியாவில் தனியாரால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் ராக்கெட் ஏவுதளத்தை விண்வெளி தொழில்நுட்ப ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனமான அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் திறந்துள்ளது. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் அமைந்துள்ள, இஸ்ரோவின் ஏவுதள வசதிகளைப் போ...BIG STORY