812
கார்கில் போரில் வெற்றி பெற்றதன் 21ஆம் ஆண்டு நினைவுநாளையொட்டிச் சென்னை போர் நினைவுச் சின்னத்தில் ராணுவத்தின் தென்மண்டலத் தளபதி பிரகாஷ் சந்திரா மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். கார்கில் போரி...