7515
மாணவி ஸ்ரீமதியின் முதலாவது பிணகூறாய்வை விட 2 வது பிணகூறாய்வு அறிக்கையில் கூடுதலாக இரு காயங்கள் இருப்பதாக தெரிவித்த வழக்கறிஞர் காசி விஸ்வ நாதன். பிணகூறாய்வு வீடியோவை பார்க்கவிரும்பவில்லை என்று தெரிவ...

4369
கள்ளக்குறிச்சி மாணவி ஸ்ரீமதியின் முதல் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கைக்கும் இரண்டாவது பிரேத பரிசோதனை அறிக்கைக்கும் சில வேறுபாடுகள் இருப்பதாக ஸ்ரீமதி தரப்பு வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து பேசிய ...BIG STORY