5863
சவுதி விசாவுக்கு விண்ணப்பிக்கும் இந்தியர்கள், இனி காவல்துறையின் நற்சான்றிதழ் அளிக்க தேவையில்லை என இந்தியாவில் உள்ள சவுதி தூதரகம் அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவுடனான பலமான உறவு மற்றும் கூட்டு காரணமாக, வி...BIG STORY