6869
ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில், இறந்து போன பெண் மயிலை, பிரிய மறுத்து பின் தொடர்ந்து செல்லும் ஆண் மயிலின் காணொளி காண்போரின் இதயத்தை கனக்கச் செய்தது. கச்சேரா  நகரில் ஒரு ஆண் மயிலும், பெண் மயிலும், 4 ஆண்...BIG STORY