1602
அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான பாகிஸ்தான் ரூபாயின் மதிப்பு மிகப்பெரிய அளவில் சரிவை சந்தித்துள்ளது. ஒரு டாலருக்கு நிகராக பாகிஸ்தான் 287 ரூபாய் 29 காசுகளை வழங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த மார்ச்...