3494
சர்வதேச நாணய நிதியத்திடமிருந்து கடன் வாங்குவதும், வாங்கிய கடனுக்கு வட்டி செலுத்துவதும் பாகிஸ்தான் அரசின் நிதிச்சுமையை மேலும் அதிகரித்து, இலங்கையைப் போல் பொருளாதர சீர்குலைவை ஏற்படுத்தும் என முன்னாள்...BIG STORY