1389
அணு ஆயுதப் போரில் வெற்றியாளர்கள் இருக்க முடியாது என்று எச்சரித்துள்ள ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின், அத்தகைய மோதலை ஒருபோதும் தொடங்கக்கூடாது என்று கூறியுள்ளார். அணு ஆயுத பரவல் தடை ஒப்பந்தம் குறித்த ...



BIG STORY