878
நார்வே நாட்டை சேர்ந்த ஓட்டப்பந்தய வீரர் ஒருவர் உறைந்த பனிக்கட்டிகள் மீது ஒரு மணி நேரம் 44 நிமிடங்கள் வெறுங்காலுடன் ஓடி சாதனை படைத்துள்ளார். Jonas Felde Sevaldrud என்ற அந்த ஓட்டப்பந்தய வீரர், born ...