2805
110 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வடக்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் பகுதியில் மூழ்கிய டைட்டானிக் கப்பலின் எச்சங்கள் 8 கே அல்ட்ரா ஹெச் டி தரத்தில் அதன் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன. 1912-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14 ம...

1792
அமெரிக்காவில் அழிவின் விளிம்பில் உள்ள நார்த் அட்லாண்டிக் ரைட் திமிங்கலங்கள் கடல்வாழ் உயிரின ஆர்வர்களின் கண்களில் தென்பட்டுள்ளன. அரிதினும் அரிதாக தென்படும் இவ்வகையை சேர்ந்த 3 திமிங்கலங்கள் மஸாஷுசெட...BIG STORY