2364
வட ஆப்பிரிக்க நாடான துனிசியாவில் அகதிகளை ஏற்றிச் சென்ற படகு நடக்கடலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 11 பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். ஸ்பாக்ஸ் பிராந்தியத்தில் இருந்து 30-க்கும் மேற்பட்ட அகதிகள...BIG STORY