1384
ஜெர்மனியில் குரங்கம்மை பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், அந்நாட்டு அரசு 40 ஆயிரம் டோஸ் தடுப்பூசிகளை ஆர்டர் செய்துள்ளது. டென்மார்க்கை தலைமையிடமாக கொண்ட பவேரியன் நோர்டிக் நிறுவனம் தயாரிக்கும் ஜின்...

926
டென்மார்க் தலைநகர் கோபன்ஹேகனில் பிரதமர் மோடி, நார்டிக் நாடுகளின் பிரதமர்களுடன் தனித்தனியாக இருதரப்பு உறவுகளை வலுப்படுத்துவது குறித்துப் பேச்சு நடத்தியுள்ளார். ஐரோப்பிய நாடுகளில் மூன்று நாள் சுற்று...

4912
மேற்கு ரஷ்யாவில் உள்ள அணுமின் நிலையங்களில் ஏற்பட்டிருக்கும் பிரச்னைகளால் வடக்கு ஐரோப்பாவின் வளிமண்டலத்தில் அணுக் கதிரியக்கத் தன்மையின் அளவு திடீரென்று அதிகரித்திருப்பதாக வட ஐரோப்பிய நாடுகள் ரஷ்யாவி...