1809
இந்தாண்டின் இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு, எழுத்தாளர் அப்துல் ரசாக் குர்ணாவிற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அகதிகளின் துயரத்தையும்,காலனி ஆதிக்கத்தின் விளைவுகளையும் சமரசமற்ற வகையில் தனது எழுத்துக்கள் மூ...

2012
இந்த ஆண்டு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு, இரண்டு விஞ்ஞானிகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜெர்மனியை சேர்ந்த பெஞ்சமின் லிட் (Benjamin List), அமெரிக்காவின் டேவிட் டபுள்யூ.சி.மேக்மில...BIG STORY