283
நிகாரகுவாவில், அண்மையில் விடுவிக்கப்பட்ட கைதிகளை வரவேற்க மசாயா தேவாலாயத்தில் சிறப்பு தொழுகை நடைபெற்றது. நிகாரகுவாவில், அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக பத்திரிகையாளர், தன்னார்வலர்கள் உள்ளி...

163
நிகரகுவா நாட்டில் Daniel Ortega அரசுக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ஏற்பட்ட வன்முறையில் 5 பேர் கொல்லப்பட்டனர். Daniel Ortega தலமையிலான நிகாரகுவா அரசு தேசிய பாதுகாப்பு அமைப்பில் சீர்திருத்தங்கள்...