1873
சென்னையில் உள்ள நடிகர் ஆர்.கே வீட்டில் அவரது மனைவியை கட்டிப்போட்டு 250 சவரன் நகை, 3 லட்சம் ரூபாய் பணம், 2 விலை உயர்ந்த கடிகாரங்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டதில், ஒரே நாளில் பணக்காரர்களாக மாற வேண்டும் என்ப...BIG STORY