2583
ஹைதராபாதில் உள்ள நேரு வனவிலங்குப் பூங்காவில் இளைஞர் ஒருவர் அங்கிருந்த ஆப்பிரிக்க சிங்கத்தைப் பார்த்து சாகஸம் செய்ய எண்ணி பள்ளத்தில் குதித்தார். சிங்கத்திடம் சிக்கி இரையாக இருந்த அவரை பூங்கா ஊழியர்...BIG STORY