2995
அமெரிக்காவின் ஃப்ளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள நவரே கடற்கரையில் மக்கள் குளித்துக்கொண்டிருந்த பகுதிக்கு சுறா மீன் வந்ததால் சிறிதுநேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. சுறாவின் துடுப்பு பகுதி மற்றும் வால் பகுதி தண்ண...BIG STORY