503
மத்திய நிதி அமைச்சரின் வரி சலுகை அறிவிப்பின் எதிரொலியாக இரண்டாவது வர்த்தக தினத்திலும் இந்திய பங்குச்சந்தைகளில் எழுச்சி நிலவியதால், முதலீட்டாளர்களுக்கு பத்தரை லட்சம் கோடி ரூபாய் ஆதாயம் கிடைத்துள்ளது...