555
சீனாவின் தேசிய தின பொன் வாரத்தையொட்டி, சின்ஜியாங் மாகாணத்தில் சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கும் வகையில் பல்வேறு கண்கவர் நிகழ்ச்சிகளும், பாரம்பரிய விழாக்களும் நடைபெற்றன. சின்ஜியாங் மாகாணத்தின் தனித்துவம...