1261
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக வாஷிங்டன்-ல் உள்ள நேஷனல் கேத்திட்ரல் தேவாலயத்தில் 900 முறை மணி ஒலி எழுப்பப்பட்டது. அமெரிக்காவில் ஒவ்வொரு 1 லட்சம் கொரோனா உயிர...BIG STORY