1625
பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளும் கால அளவை 9 மாதங்களில் இருந்து 6 மாதங்களாக குறைப்பது குறித்து ஆலோசிக்க, தடுப்பூசிக்கான தேசிய தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் குழு இன்று கூடுகிறது. தடுப்பூசிகளின் நோய...

1461
முதல் டோஸுக்குப் பிறகு 8 முதல் 16 வாரங்களுக்கு இடையே இரண்டாவது கோவிஷீல்ட் டோஸ் போட்டுக் கொள்ளலாம் என NTAGI எனப்படும் நோய்த் தடுப்புக்கான தேசிய தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் குழு தெரிவித்துள்ளது. தற்போது, க...

1312
கோவிஷீல்டு கொரோனா தடுப்பூசியின் 2அவது டோஸ் செலுத்திக் கொள்வதற்கான கால இடைவெளி குறைக்கப்பட உள்ளது. சீரம் நிறுவன தயாரிப்பான கோவிஷீல்டின் 2 டோஸ்களுக்கான கால இடைவெளி 12 முதல் 16 வாரங்களாக உள்ளன. இந்நி...

2540
சைடஸ் கடிலாவின் சைகோவ் டி தடுப்பு மருந்தை மக்களுக்குச் செலுத்துவது இன்னும் இரு வாரக்காலத்தில் தொடங்கும் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கொரோனா எதிர்ப்பாற்றலுக்கான தேசியத் தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் குழுத் த...BIG STORY