8338
நீட் தேர்வு வினாத்தாளுக்கான விடைக்குறிப்புகளைத் தேசியத் தேர்வு முகமை வெளியிட்டுள்ளது. மருத்துவம், பல் மருத்துவம் ஆகிய இளநிலைப் படிப்புகளில் சேருவதற்குக் கடந்த 13ஆம் தேதி நீட் தேர்வு நடைபெற்றது. நா...