1671
மருத்துவர்கள் மீதான வன்முறைச் சம்பவங்களைக் கண்டு வேதனைப்படுவதாக உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி என்.வி.ரமணா தெரிவித்துள்ளார். ஓய்வின்றி உழைக்கும் மருத்துவர்களின் சேவைக்கு தமது மரியாதையை செலுத்துவதாகவ...

1178
இந்திய நீதித்துறை அதிக சுமை கொண்டதாக இருக்கிறது என கருத்து கூறியுள்ள உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்.வி.ரமணா, நீதித்துறையின் உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது என தெரிவித்து...

2342
உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி என்.வி.ரமணா பைசாகித் திருநாளை முன்னிட்டுப் பஞ்சாபின் அமிர்தசரசில் உள்ள பொற்கோவிலுக்குச் சென்று வழிபட்டுள்ளார். புதன் இரவில் குடும்பத்துடன் பொற்கோவிலுக்குச் சென்று வழி...BIG STORY