1134
ரஷ்யாவில் இசைப் பிரியர்களுக்கு புது அனுபவம் தரும் விதமாக எரிமலையில் இசைக் கச்சேரி நடத்தப்பட்டது. கம்சட்கா மாகாணத்தில் உள்ள கோர்லி எரிமலையில் நிகழ்வு நடைபெற்றது. தரையில் இருந்து ஆயிரத்து 799 மீட்ட...BIG STORY