RECENT NEWS
1411
அல்ஜீரியாவில் கை விரல்களை இழந்த பான்ஜோ இசைக் கலைஞர், கிட்டார் இசைக் கருவியை திறம்பட உருவாக்கி வருகிறார். இசைக் கருவி உற்பத்தி பட்டறையில் ஏற்பட்ட விபத்தில் கை விரல்களை இழந்த பான்ஜோ இசைக் கலைஞரான யஹ...BIG STORY