9108
தெலங்கானா மாநிலம், வாரங்கல் மாவட்டத்தில் கோரப்பட்ட என்ற பகுதியில் கடந்த மே மாதம் 20 ம் தேதி ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 9 பேர் கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்டனர். சாப்பாட்டில் மயக்க மருந்து கொடுத்து, கிண...