600
மலேசியாவில் நூலிழை பெரும்பான்மையில் ஆட்சியில் இருக்கும் பிரதமர் முஹியித்தீன் யாசினுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக ஐக்கிய மலாய் தேசிய அமைப்பு கட்சி தெரிவித்துள்ளது. பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பதை தவிர்க்கும் நோக...

1409
வரும் 4 ஆம் தேதி முதல் மலேசியாவில் வர்த்தக நடவடிக்கைகளை துவக்க முடிவு செய்துள்ளதாக பிரதமர் முஹியுத்தீன் யாசின் தெரிவித்துள்ளார். சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு பெரும்பாலான வணிக நிறுவனங்களை திறக்க அன...