1483
இத்தாலி மவுண்ட் எட்னா எரிமலையில் இருந்து தீக் குழம்பு பொங்கி வலியும் கிளோஸ் அப் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது. அண்மை வாரங்களாக மீண்டும் குமுறத் தொடங்கிய எரிமலை, 3 ஆயிரத்து 300 மீட்டர் உயரத்தில் இருந்து ...

1746
இத்தாலியில் உள்ள Mount Etna எரிமலை பயங்கர தீப்பிழம்புகளுடன் வெடித்து சிதறியது. Sicily தீவில் அமைந்துள்ள இந்த எரிமலை 3 ஆயிரத்து 330 அடி உயரம் கொண்டதாகும். இந்த எரிமலை வெடித்து சிதறியதை அடுத்து அப்ப...BIG STORY