1075
நடப்பாண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்தியாவில் 661.54 லட்சம் டன் நிலக்கரி உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதில், மின் துறைக்கு மட்டும் 617.2 லட்சம் டன் நிலக்கரி வழங்கப்பட்டுள்ளத...BIG STORY