934
ராஜஸ்தானில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த மிக் 21 ரக போர் விமானம் விழுந்து நொறுங்கியது. அம்மாநிலத்தின் மேற்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள சூரத்கர் என்ற இடத்தில் இந்திய விமானப்படைக்குச் சொந்தமான மிக் 21 பைசன்...