3272
இந்தியாவில் முதன்முறையாக சென்னையில் கடற்கரைக்கு மிக அருகில் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அமைய உள்ளது. கலங்கரை விளக்கம் பகுதியில் அமைய உள்ள இந்த மெட்ரோ ரயில் நிலையம், பேரிடர் காலங்களில் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இ...BIG STORY