1091
சென்னை கிண்டி கத்திப்பாரா அருகில் உள்ள பட்ரோட்டில் இருந்து, ஆலந்தூர் நகராட்சி அலுவலகம் வரை, 1,640 அடி தொலைவுக்கு,  தரை மட்டத்தில் இருந்து 100 அடி உயரத்தில், மெட்ரோ ரயில் மேம்பால வளைவுப் பாதை அ...BIG STORY