3269
மனிதர்களை போல் ஓடி ஆடி வேலை செய்யும் ரோபோ, அமெரிக்காவின் மாசச்சூசெட்ஸ் மாநிலத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. தொழிற்சாலைகள் மற்றும் கட்டுமான நிறுவனங்களில் தேவைப்படும் உடல் உழைப்பு சார்ந்த பணிகளை மனதி...

888
அமெரிக்காவின் மாசசூசெட்ஸ் மாகாணத்தில் 338 ஆண்டுகள் பழங்கால விடுதியில் பற்றி தீயை வீரர்கள் போராடி கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். சுற்றுலா தீவான Nantucket தீவில் 17 நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட வெராண்ட தங்...

2769
இங்கிலாந்து, போர்ச்சுக்கல், ஸ்பெயின் நாடுகளை தொடர்ந்து அமெரிக்காவிலும் ஒருவருக்கு குரங்கு அம்மை பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மாசசூசெட்ஸ் மாகாணத்தை சேர்ந்த அவர், ஏப்ரல் இறுதியில் கனடாவிற்கு சொந்த வாகனத...

2658
அமெரிக்காவின் மாசச்சியூசெட்ஸ் மாகாணத்தில் 32 டிகிரி வரை வெயில் வாட்டுவதால் ஸ்டோன் உயிரியல் பூங்காவில் விலங்குகள் வெப்பத்தை தணிக்க பூங்கா ஊழியர்கள் பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகின்றனர். காட்டெருத...BIG STORY