1018
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பை விமர்சித்து அவரது அண்ணன் மகள் எழுதியுள்ள புத்தகத்தின் அனைத்து பிரதிகளும், விற்பனைக்கு வந்த முதல் நாளிலேயே விற்றுவிட்டதாக அதன் வெளியீட்டாளர் சைமன் அண்ட் ஸ்கஸ்டர் தரப்பில் தெர...BIG STORY