1267
உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் தாக்குதலை விமர்சிக்கும் வகையில் ஓவியம் வரைந்ததற்காக ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த 13 வயது சிறுமி ஒருவர் அவரது தந்தையிடம் பிரிக்கப்பட்டு வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். போரில் ஏராளம...BIG STORY