3450
சென்னை மந்தைவெளி ராமகிருஷ்ண மடம் சாலையில் காலை 6 மணியளவில்  திடீரென பள்ளம் ஏற்பட்டது. போக்குவரத்து குறைவான காலை நேரமென்பதால், நல்வாய்ப்பாக யாருக்கும் எந்த அசம்பாவிதமும் நிகழாமல் தவிர்க்கப்பட்...