9858
வெறும் 60 ஆயிரம் ரூபாய் செலவில் தன் மகனுக்காக உபயோகமற்ற உலோகங்களை பயன்படுத்தி புது விதமான 4-சக்கர வாகனத்தை தயாரித்த மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த தத்தாத்ரேயா லோகர் என்பவருக்கு பிரபல மஹிந்திரா குழுமத்தின் த...