1663
தமிழ் மொழியை காக்க உயிர் நீத்த மொழிப்போர் தியாகிகளின் நினைவு தினத்தையொட்டி, சென்னை மூலக்கொத்தளத்தில் உள்ள தாளமுத்து நடராசன், தர்மாம்பாள் ஆகியோரின் நினைவிடத்தில், அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தொண்டர்கள...BIG STORY